سرور های کانتر 1.6 اختصاصی

تحویل فوری سرور های کانتر با بهترین امکانات و در صورت مشکل دار بودن محصول ضمانت بازگشت وجه

MATCH-CS 1

نوع سرور Match (مچ)
آنتی چیت SxeInjected
ظرفیت سرور 18 نفر
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
دارای دانلود سریع

MATCH-CS 2

نوع سرور Match (مچ)
آنتی چیت SxeInjected
ظرفیت سرور 28 نفر
تعداد مپ ها 9 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
دارای دانلود سریع

PUBLIC-CS 1

نوع سرور Public (پابلیک)
آنتی چیت SxeInjected
ظرفیت سرور 20 نفر
تعداد مپ ها 13 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
دارای دانلود سریع

PUBLIC-CS 2

نوع سرور Public (پابلیک)
آنتی چیت SxeInjected
ظرفیت سرور 32 نفر
تعداد مپ ها 13 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
دارای دانلود سریع

AIMAWP-CS 1

نوع سرور AimAwpKnf (ایم ایویپی نایف)
آنتی چیت SxeInjected
ظرفیت سرور 18 نفر
تعداد مپ ها 34 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
افزودن پلاگین رایگان
دارای دانلود سریع

AIMAWP-CS 2

نوع سرور AimAwpKnf (ایم ایویپی نایف)
آنتی چیت SxeInjected
ظرفیت سرور 28 نفر
تعداد مپ ها 34 عدد
اکانت ادمینی نامحدود
افزودن پلاگین رایگان
دارای دانلود سریع